• RC-200 Safe Load Indicator for Crawler Crane

    RC-200 क्रलर क्रेनको लागि सुरक्षित लोड सूचक

    SLI केवल एक अपरेशनल सहायता हो जसले क्रेन अपरेटरलाई ओभरलोड अवस्थाहरूमा पुग्न चेतावनी दिन्छ जसले उपकरण र कर्मचारीहरूलाई क्षति पुर्याउन सक्छ।यन्त्र राम्रो अपरेटरको निर्णय, अनुभव र स्वीकृत सुरक्षित क्रेन सञ्चालन प्रक्रियाहरूको प्रयोगको विकल्प होइन, र हुनेछैन।